نوشته‌ها

مرکز عرضه باکس پرورش زالو با کیفیت

/
استفاده از زالو برای درمان بیماری ها باعث شده تا سطح پرورش آن در کشور به طور چشمگیری افزایش پیدا کند. این جاندار کوچک برای پرورش درون باکس های سفید و بزرگی قرار