نوشته‌ها

عرضه سطل زباله مدرسه به سراسر ایران

/
مدرسه یکی از مکان هایی است که معمولا زباله فراوانی در آن تولید می شود. این زباله می تواند شامل زباله های خشک و تر در این محیط باشد. سطل زباله مناسب برای جمع آور