نوشته‌ها

خرید مستقیم سطل زباله حیاطی

/
هر روزه مقادیر زیادی زباله در سطح شهر جمع آوری می شود. سهم هر خانواده از این مقدار زباله قابل توجه است. خرید سطل زباله حیاطی یکی از ضروریات  مهم به شمار می آید.