نوشته‌ها

نمایندگی فروش سطل جا برنجی

/
سطل برنج یکی از ملزومات ضروری هر آشپزخانه ایرانی است. نگهداری برنج نیازمند شرایط خاصی است تا از آفت و حشرات در امان بماند. برنج را باید در محیطی خشک و سرد نگهدا