نوشته‌ها

خرید مستقیم سبد جای نان

/
هنگامی که از مغازه یا نان وایی نانی را می خرید، باید آن را حتما در سبد یا ظرفی بسته گذاشته تا با هوا مجاورت نداشته باشد و سبب خشک شدن نان ها نشود. پس شما به یک

فروش سبد جای نان درجه یک

/
سبد نان یکی از وسایل تزیینی سفره می باشد که امروزه وجود آن در هر سفره ی زیبایی ضروری است و تاثیر زیادی بر شیک بودن و زیبایی سفره دارد. شما می توانید با اندکی خل