نوشته‌ها

پخش کنندگان سبد آبکش برنج

/
برنج از جمله مواد غذایی است که در سبد غذایی ایرانیان جایگاه ویژه ایی دارد. دو نوع روش متداول آبکشی و کته برای پخت برنج وجود دارد. در روش آبکشی، آب برنج پس از پخ