قیمت سطل زباله پایه دار در بازار

/
اگر شما هم بانوی خانه داری هستید که صبح تا شبتان را در آشپز خانه سپری می کنید، حتما به یک سطل زباله پایه دار نیاز خواهید داشت چون در روز مقدار زباله زیادی در آش