عرضه مستقیم سطل برنج پلاستیکی از کارخانه

/
برای همه مردم نگهداری برنج اهمیت بالایی دارد و این که چطور برنج نگهداری شود که از رطوبت، حشرات و آلودگی به دور باشد بهترین راه، استفاده از سطل برنج پلاستیکی است

بازار فروش سطل برنج پلاستیکی

/
برنج پس از گندم آرد شده که به صورت نان مصرف می شود پر مصرف ترین ماده غذایی دنیا می باشد. گیاه یا نشاء برنج سرشار از نشاسته و پروتئین بوده پس حفظ و نگهداری از ای