تولید انواع جانانی پلاستیکی شفاف

/
نان یکی از مهمترین مواد غذایی تمام مردم دنیا می باشد که برای نگهداری نیاز به یک ظروف نگهداری از جمله جانانی دارد. جای نان در انواع بسیار مختلفی تولید می گردد که

پخش مستقیم جانانی پلاستیکی شفاف

/
یکی از مهمترین ملزومات آشپزخانه که وجود آن برای هر خانه ای ضروری می باشد، جانانی است. این محصول همانگونه که از نام آن پیداست مخصوص نگهداری نان می باشد و از رسید